• Individuální poradenství pro dospělé (děti na domluvě)
  • Párové a rodinné poradenství
  • Terapie hrou (sandtray)

Vycházím z psychoterapeutického směru daseinsanalýza. Jde o hledání způsobu bytí a existence, které bude klientovi vyhovovat. Terapeut je průvodcem na této cestě hledání, vytváří bezpečné prostředí, aby klient mohl být sám sebou a mohl najít svoji cestu. 

Něco o mně

Škola a kurzy:

Vysoká škola psychosociálních studií – obor Sociální práce a sociální politika se zaměřením na aplikovanou psychoterapii

  • Akreditovaný výcvik se zaměřením na daseinsanalitickou psychoterapii – kompletní výcvik – splněné hodiny sebezkušenosti, odborné části i supervize
  • Kurz krizové intervence, Kurz práce s traumatem, Kurz práce s pískovištěm a mnoho dalších

Pracovní zkušenosti

  • Eset-help – práce s lidmi s duševním onemocněním ve službě Sociální rehabilitace v Tréninkové kavárně
  • Psychiatrické nemocnici Bohnice – pomoc při začleňování pacientů odcházejících z nemocnice zpět do života, koterapeut na psychoterapeutických sezeních
  • Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. – sociální práce ve službách Sociální rehabilitace a Sociální aktivizace a Krizová pomoc, individuální psychoterapie, párová psychoterapie

Moje motto:

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Když řešení nemá, starosti nepomohou. (Dalajláma)