Co mohu nabídnout:

  • Individuální poradenství a psychoterapie pro dospělé/dospívající
  • Vztahové (párové) poradenství a psychoterapie

Ve své práci vycházím z přístupu existenciální analýzy A. Langleho. Prostřednictvím psychoterapie nabízím bezpečný prostor pro setkávání a hledání jedinečné cesty každého klienta při realizaci postupných změn v jeho životě. S respektem k tempu klienta, jeho možnostem i samotnému procesu.

Společně s klientem můžeme objevovat a nahlížet na překážky, které aktuálně blokují dosahování spokojenosti, radosti, porozumění sobě samému.

Je pro mě velmi cenné být svědkem toho, kdy klient zakouší větší otevřenost, opravdovost, vztahovost a stává se více tím, kdo aktivně ovlivňuje a žije svůj vlastní život – v každém okamžiku a situaci smysluplný.                                                     

Dosažené vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Obor Sociální práce (nav. mgr. program zakončen SZZK se zaměřením na psychosociální pomoc a práci s lidmi s duševním onemocněním)

Kurzy a výcviky

2023 – seminář Práce se sny v psychoterapii, SLEA (M. Vondrová)

2022 – 2023 kurz Terapie partnerského vztahu, LIPPP (J. Knop, M. Zemanová)

2022 – kurz Psychosomatika: poselství těla, zacházení s bolestí, SLEA (R. Bukovski)

2018 – 2019 kurz Traumaterapie, SLEA (A. Vítová, I. Zvánovcová)

2012 – 2017 Výcvik v logoterapii a existenciální analýze, SLEA (D. Krausová, I. Zvánovcová)

2016 Výcvik v motivačních rozhovorech (J. Soukup), Trénink trenérů v metodě psychosociální rehabilitace CARe (Centrum rozvoje péče o duševní zdraví)

2015 kurz Práce s rodinou lidí s duševním onemocněním (Centrum rozvoje péče o duševní zdraví)

2011 Psychiatrické minimum, Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti (Fokus Praha)

2009 Kurz neverbálních technik – muzikoterapie (J. Vodňanská, M. Lipský)

Supervize

Individuální terapeutická supervize v existenciálním směru (SLEA)

Praxe

Terapeut a sociální pracovník (PN Bohnice) a vedoucí týmu Centra psychosociálních služeb

Asistent terapeuta (podpora a provázení klientů chráněného bydlení – Bona o.p.s.)

Dobrovolnictví (dlouhodobá spolupráce s Fokus Praha a Česká společnost AIDS pomoc)