Sdílíme jeden prostor a tak má každý terapeut své konzultační hodiny. Jsme k dispozici v průběhu celého pracovního týdne, setkání se uskutečňují vždy po domluvě s jednotlivými terapeuty. V konkrétních případech je možné setkání domluvit také o víkendu.

Snažíme se reagovat na zájem klienta vždy v co nejkratším možném čase tak, aby mohla být zajištěna potřebná podpora co nejdříve.

Frekvence setkávání bývá vždy individuální, stejně tak délka spolupráce terapeuta s klientem. Doporučeno je však chodit jednou týdně, zvláště v počátku, nebo alespoň jednou za čtrnáct dní tak, aby byla zajištěna určitá kontinuita společné práce.

Individuální poradenství

V individuálním poradenství se společně s klienty snažíme o hlubší porozumění jejich situaci, problému nebo potížím, a o objevení a rozvoj jejich vlastních schopností řešit své problémy. Usilujeme o odstranění vnitřních psychologických překážek, které naše schopnosti a prožívání často blokují. Podaří-li se nám to, pak efekt  bývá dlouhodobý.

Časté okruhy problémů:
– stres, nervozita, napětí
– výkyvy nálad, úzkosti
– deprese
– poruchy spánku
– psychosomatické obtíže
– potíže v mezilidských vztazích
– potíže se soustředěním, přepracování
– prožité trauma
– osobní rozvoj, sebepoznání

Poradenství pro děti a dospívající

Při práci práce s dětmi není řeč tak důležitá jako při práci s dospělými, proto je její důležitou součástí kreslení, modelování, pohyb, vymýšlení příběhů, hraní rolí a další kreativní způsoby sebevyjádření. Umožňuje dítěti dát najevo svoje konflikty a problémy jinou cestou než řečí. Dítě nepotřebuje většinou vědět, proč se mu něco děje a nepotřebuje pro své trápení znát vysvětlení. Proto je cílem této práce společné hledání zdrojů, schopností a kompetencí dítěte k tomu, aby nebylo jenom obětí svých problémů a naučilo se svůj život do velké míry řídit tak, aby bylo spokojené.

Obvyklá témata:

 • – raná péče
 • – posílení vztahu matky a dítěte, otce a dítěte
 • – vývojové poradenství
 • – emoční poruchy, úzkosti
 • – poruchy chování
 • – hyperaktivita
 • – noční děsy
 • – sourozenecké vztahy
 • – psychosomatické obtíže
 • – potíže se soustředěním, učením
 • – školní zralost
 • – poruchy příjmu potravy

Párové poradenství

Při párovém poradenství usilujeme o větší porozumění vztahovým problémům daného páru a celkové dynamice vztahu, zlepšení jejich vzájemné komunikace a otevření nových možností řešit problémy ve vztahu. Pro párovou práci je důležitá současná přítomnost obou partnerů.

Obvyklá témata:
– navazování, udržení si partnerského vztahu
– partnerské krize
– žárlivost
– nevěra
– odcizení ve vztahu
– ztráta partnera
– výchova dětí
– sexuální potíže

Rodinné poradenství

Potíže jednotlivých členů v rodině je někdy užitečné zvážit z hlediska celé rodinné situace, vztahů a komunikace. Pro porozumění fungování celé rodiny je vítaná přítomnost všech jejích členů, včetně kojenců a malých dětí, kteří se na chodu a komunikaci celé rodiny významně podílejí. Jejich přínos je často více neverbální než verbální, to ale neznamená, že by byl méně důležitý, spíše naopak.

Obvyklá témata:
– komunikace, spojenectví v rodině
– podpora rodičovství
– sourozenecké vztahy
– péče o děti před a po rozvodu
– onemocnění v rodině
– ztráta člena rodiny