Sdílíme jeden prostor a tak má každý terapeut své konzultační hodiny v konkrétní dny. Jsme k dispozici v průběhu celého pracovního týdne, setkání se uskutečňují vždy po domluvě s jednotlivými terapeuty. V individuálních případech je možné setkání domluvit také o víkendu.

Snažíme se reagovat na zájem klienta vždy v co nejkratším možném čase tak, aby mohla být zajištěna potřebná podpora co nejdříve.

Frekvence setkávání bývá vždy individuální, stejně tak délka spolupráce terapeuta s klientem. Doporučeno je chodit jednou týdně, zvláště v počátcích, případně alespoň jednou za čtrnáct dní tak, aby byla zajištěna určitá kontinuita procesu společné práce.

Individuální poradenství a psychoterapie (pro dospívající a dospělé)

V individuální psychoterapii/poradenství se společně s klienty snažíme o hlubší porozumění jejich situaci, problému nebo potížím, a o objevení a rozvoj jejich vlastních schopností řešit své problémy. Usilujeme o odstranění vnitřních psychologických překážek, které naše schopnosti a prožívání často blokují. Podaří-li se nám to, pak efekt  bývá dlouhodobý.

Časté okruhy problémů:
– stres, nervozita, napětí
– výkyvy nálad, úzkosti
– deprese
– poruchy spánku
– psychosomatické obtíže
– potíže v mezilidských vztazích
– potíže se soustředěním, přepracování
– prožité trauma
– osobní rozvoj, sebepoznání

Párové poradenství a psychoterapie

Při párové psychoterapii/poradenství usilujeme o větší porozumění vztahovým problémům daného páru a celkové dynamice vztahu, zlepšení jejich vzájemné komunikace a otevření nových možností řešit problémy ve vztahu. Pro párovou práci je důležitá současná přítomnost obou partnerů.

Obvyklá témata:
– navazování, udržení si partnerského vztahu
– partnerské krize
– žárlivost
– nevěra
– odcizení ve vztahu
– ztráta partnera
– výchova dětí
– sexuální potíže