V rámci soukromé praxe se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství.

V individuální práci s dospělým či dospívajícím klientem je mi blízký biosyntetický přístup v propojování  slovního vyjádření, emočního a tělesného prožívání prostřednictvím práce s tělesnými impulsy, pohybem, dotekem, dechem, vnitřními obrazy a slovem.

Kromě biosyntézy, která navazuje na psychodynamické kořeny psychoterapie také používám arteterapii. Oba směry pro mne představují cestu k vnitřním zdrojům.

Má práce sahá od možností seberozvoje a růstu, přes práci v době krize, provázením v procesu změn, v obdobích rozhodování, v těhotenství, po porodu, v procesech umírání a vyrovnávání se s těmito změnami, také ráda pracuji s klienty s psychosomatickým onemocněním, s depresemi, úzkostmi. Nabízím podporu    všem, kdo jsou sami provázející a potřebují nalézt vlastní léčivé mechanismy, rozhled a lehkost.

Mám zkušenosti s péčí o těžce duševně nemocné klienty a jejich rodiny.

Důraz kladu na respekt k procesu klienta a na bezpečí a důvěru.

Vzdělání.

Systematické:

– zdravotní sestra se specializací v psychiatrii (1998)

– sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychiatrii (600h, 1998-2002, Viap)

– Zen Shiatsu ( 500h, 2011-2014)

– psychoterapeutický výcvik v biosyntetické psychoterapii ( 1200h, 2016-2022)

Nesystematické:

-Relaxační techniky, Imaginativní metody, Integrativní masáže dle dr.Schmitta, Tuina, Práce s časovou osou, Práce s traumatem, , Doprovázení umírajících, Práce s riziky, Arteterapeutická práce pod vedením B.Albrich, Arteterapie v ateliéru K.Ženaté, studium oboru Arteterapie na PF JU.

Praxe.

Začínala jsem jako zdravotní sestra u lůžka na interním oddělení, pracovala jsem jako psychiatrická sestra v PN Bohnice, jako koterapeutka v denním stacionáři na psychosomatické klinice Eset v Praze, jako masérka v Centru komplexní péče v Praze, jako terénní psychiatrická sestra v CDZ Praha 6, nyní pracuji v Centru duševního zdraví v Kutné hoře. Soukromou psychoterapeutickou praxi jsem započala v r.2021 v Centru pro duševní růst a zdraví v Praze.

Jsem členka psychosomatického týmu Ambulance Roubal a členka Českého institutu biosyntézy.

Pracuji pod supervizí.